Как да изберем подходящо работно облекло?

Как да изберем подходящо работно облекло?

Изборът на подходящо работно облекло е важна задача, която стои пред всеки работодател. Изискванията, на които трябва да отговаря работното облекло са дадени в Наредба за безплатното работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 21.01.2011 г., обн., ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г.

Съгласно изискванията на Чл. 8 от Наредбата, работното и униформеното облекло трябва:

 • да осигуряват защита на личното облекло на работника или служителя;
 • да отговарят на условията на съответното работно място;
 • да са съобразени с индивидуалните особености на работниците и служителите;
 • да не създават риск за здравето и безопасността на работниците и служителите;

Закупуването и осигуряването на работното облекло винаги представлява сериозен финансов ресурс за работодателите. Именно поради това, при избора си някои работодатели се спират на работно облекло, което е на ниска цена, но всъщност е неефективно. Не винаги високата цена обаче предлага най-добро качество. В последно време в България могат да се намерят платове, които са на много добра цена и с много високо качество.

При избора на работно облекло трябва да се обърне сериозно внимание на материалите, от които то е произведено.

За някои дейности, например работа в потенциално експлозивна атмосфера, е недопустимо използване на дрехи изработени от материали образуващи електростатични заряди. Изискването е формулирано в чл. 18 , ал. 2 от Наредба № 11 от 27 декември 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера:

За дейности, при които за работещите съществува потенциален риск от експлозивна атмосфера „Работещите задължително трябва да се осигуряват с подходящо работно облекло, изработено от материали, които не предизвикват електростатични разряди, които биха могли да възпламенят експлозивна атмосфера“.

При избора на работно облекло например предназначено за работа с ОХВ/опасни химични вещества/ препоръчително е работодателя да изиска всички възможни сертификати и удостоверения от успешно преминати изпитания, относно пропускливост на материала и за съответствие с изисквания на съответния стандарт.

Най-добрия и правилен начин да се определи вида на работното облекло и характеристиките, които то трябва да притежава е като се вземат в предвид:

 • спецификата на извършваната дейност;
 • извършената оценка на риска на работното място;
 • факторите на работната среда;
 • факторите на работният процес;
 • използваните суровини и материали при производството;

и се работи съвместно с:

 • представителите на работещите;
 • представителите на ГУТ/КУТ в дружеството;
 • представителите на синдикалните организация;
 • представителите на Службата по трудова медицина, обслужваща предприятието;

Освен да защитава от идентифицираните рискове при работа, облеклото трябва да бъде и функционално за работещите. Именно поради това, преди избора на правилното работно облекло, ние съветваме работодателя да извърши анкетиране на работещите относно качеството и функционалността на използваното към момента работно облекло. Силно вярваме, че провеждането на анкети и запитвания сред работещите подобрява също така и мотивацията им за работа. Всички работещи знаят, че крайните решения са на работодателя, но проявения към тяхното мнение интерес ще им помогне да осъзнаят, че то не е без значение при вземане на решения, касаещи здравето и безопасността им при работа.

Подобряване на функционалността на дрехите, увеличаването на издръжливостта и подобряване на защитата от рисковете при работа, оказва положително влияние върху удовлетвореността при работа, увеличава работоспособността, подобрява реномето, а това оказва положително влияние върху успеха на компанията като цяло!

Ние сме убедени, че можем да Ви помогнем при избора на подходящото работно облекло!

При необходимост от съдействие и помощ при избор на работно облекло моля въведете своите данни във формата за контакт и ние ще ви отговорим.

При въпроси и необходимост от експертен съвет относно изготвяне на списъци за полагащо се работно облекло, както и за определяне срока му на износване моля въведете своите данни във формата за контакт или задайте своя въпрос към колегите от Служба по трудова медицина „Ви Ес Ти Си“ ООД.

Бихме се радвали да споделите вашето мнение относно предоставената от нас информация, както и вашите предложения по темата.