Новини

Vibram® - Подметката, която прави обувките безопасни

В продължение на 80 години компанията Vibram извоюва и запазва позицията си на световен лидер в производството на високоефективни ортопедични гумени п...

Новини

Как да изберем подходящa защита на дихателните органи?

Всички използвани дихателни маски трябва да отговарят на изискванията на: БДС EN 149:2001 Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи...

Новини

Как да изберем подходящи работни обувки?

Няколко съвета за взимането на правилно решение Във връзка с изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безоп...

Новини

Как да изберем подходящо работно облекло?

Изборът на подходящо работно облекло е важна задача, която стои пред всеки работодател. Изискванията, на които трябва да отговаря работното облек...

Новини

СЪОБЩЕНИЕ

„СКС БЪЛГАРИЯ“ ООД подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-12983-C01 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкр...